ראשי
 • שניות

  00
 • דקות

  00
 • שעות

  00
 • ימים

  00

מרוץ היקבים 27.11.15

קטגוריות

קטגוריות מרוץ היקבים 27.11.15

קטגוריות מקצה חצי מרתון  / 10 ק"מ / 5 ק"מ 

נשים גברים
כללי כללי
עד 19 עד 19
20-39 20-39
40-59 40-59
60+ 60-69
  70+

 

קטגוריות מקצה 2.5 ק"מ

ילדים/ילדות כללי

 
כל משתתף יקבל חולצה מנדפת זיעה ומדליית השתתפות
לאחר המרוץ ניתן יהיה להוריד מהאתר תעודת השתתפות

 

הערות חשובות:

 1. יוענקו גביעים לשלושת המקומות הראשונים
 2. ההשתתפות במקצה 21 ק"מ מגיל 15 ומעלה בלבד
 3. ההשתתפות במקצה 5 ק"מ מגיל 10 ומעלה בלבד
 4. שנת הלידה קובעת את גיל המשתתף והקטגוריה
 5. במידה ויהיה מזג אוויר סוער, המרוץ ידחה בשבוע!