ראשי
 • שניות

  00
 • דקות

  00
 • שעות

  00
 • ימים

  00

מרוץ היקבים 27.11.15

לוח זמנים

לוח זמנים 

  מקצה שעות זינוק
  התכנסות וחלוקת מספרי חזה 6:00
  תדריך למשתתפי המרוץ 7:25
  מקצה 5 ק"מ 7:30
  מקצה חצי מרתון 7:35
  מקצה 10 ק"מ תחרותי 7:40
  טכס 5 ק"מ +הרמת כוסית 8:30
  מקצה 2.5 ק"מ תחרותי לילדים עד גיל 10 9:00
  מקצה 300 מ' אפרוחים 9:30
  טכס רצי 10 ק"מ/חצי מרתון/2.5 ק"מ+הרמת כוסית 10:00

 

סגירת מסלול - CUT OFF

המסלול יסגר בשעה 10:00
רצים שימצאו על המסלול יוחזרו לנקודת הזינוק/סיום על ידי רכב הליווי