ראשי
 • שניות

  00
 • דקות

  00
 • שעות

  00
 • ימים

  00

מרוץ היקבים 27.11.15

הוראות חשובות לרצים

ההשתתפות במרוץ במקצה 10 ק"מ ומעלה כרוכה בהעלאת אישור בדיקת רופא לרבות אישור חדר כושר למערכת.
יש להעלות אישורים למערכת לא יאוחר מיום 10.11.2015
רצים שלא יעלו אישור למערכת יצטרכו להציג את האישור במעמד קבלת הערכה.

משתתפים מתחת לגיל 18: יש להוריד את הטופס ולהחתים את ההורים
יש להצטייד בעותק של אישור הבדיקה ליום המרוץ. רץ/ה אשר לא יגיעו עם האישור, לא יוכלו לקבל את ערכת ההרשמה.

 

לא ניתן לעבור מקצה ביום המרוץ. רץ שיעבור מקצה על דעת עצמו יפסל ולא תירשם לו תוצאה.

על מנת לתקן מקצה יש למלא טופס שינוי מקצה על פי תקנון שינויים וביטולים.

Info@sportweb.co.il

 

פרטים אישיים של הרץ/ה:

יש לוודא נכונות פרטי ההרשמה. שם מלא, מין, תאריך לידה. רץ אשר רשם את עצמו ומילא פרטים שגויים מוותר על הזכות לערער על התוצאות ועל מיקומו בקטגוריה או במרוץ בכלל.

על מנת לתקן פרטים אישיים יש לשלוח מייל:

Info@sportweb.co.il

 

נוהל ערעור על תוצאה:

תוצאות ראשוניות של המרוץ יתלו על לוח המודעות, מוקדם ככל האפשר ובהתאם לזמן עיבוד התוצאות על-ידי מודד הזמנים.
רץ/ה אשר יגלה טעות בתוצאתו אשר משפיעה ישירות על המנצחים במרוץ בקטגוריות השונות רשאי לעשות זאת עד חצי שעה לפני טקס הסיום.
על מנת לערער על תוצאה יש למלא טופס ערעור (יסופק במקום) וכן להפקיד 50 ש"ח פיקדון.
במידה והערעור התקבל יוחזרו דמי הפיקדון.

בכל ערעור אחר אשר לא משפיע על דירוג המנצחים יש לשלוח מייל לאחר המרוץ ופרסום התוצאות הסופיות באתר.

 

פסילת רצים:

רץ אשר יזנק למקצה אליו הוא לא נרשם, בשל סיבות אישיות ועל פי שיקול דעתו יפסל ולא יופיע בלוח התוצאות.

על מנת לשנות מקצה יש לשלוח טופס "שינויים וביטולים" כמפורט בתקנון.

 

שימוש בשבב אלקטרוני:

לרץ אשר לא ינהג על פי ההוראות ולא יחבר את השבב כראוי, לא תירשם תוצאה.

יש לחבר את הרצועה הכחולה בצורה מעוגלת ולהשחיל דרך השרוך של הנעל.
השבב הוא חד פעמי ואין צורך להחזירו בסיום.